Річний звіт про діяльність освітнього закладу

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

та завдання на 2017-2018 навчальний рік

У 2016-2017 навчальному році роботу навчального закладу було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію основних нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації.

У поточному навчальному році педагогічний колектив розпочав працювати над освітніми проблемами, а саме:

· педагогічною – «Створення оптимальних умов для розвитку здібностей, нахилів, інтересів кожного учня в умовах сільської школи»;

· методичною – «Удосконалення прийомів, методів, форм навчальної діяльності для розвитку пізнавальної, мислительної діяльності учнів з використанням ІКТ та компетентнісно зорієнтованого навчання»;

· виховною – «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

Згідно з цими темами пріоритетними стали особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи до навчально-виховного процесу, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовільняє сформована мережа навчального закладу.

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Законів України «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту», Постави Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» усі діти шкільного віку території обслуговування охоплені навчанням. Адміністрацією навчального закладу проводився контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, зібрані довідки-підтвердження про навчання, перевірялися списки дітей шкільного віку, складені відповідні звіти за встановленою формою. Усі випускники 9, 11 класів продовжують навчання або працевлаштовані. Так, з 16 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання , 9 з них у 10 класі своєї школи, 3 випускники зараховані до навчальних закладів І- ІІ рівнів акредитації, 4 учнів – продовжують навчання в професійни-технічних навчальних закладах.

У 2016 -2017 навчальному році Григорівську загальноосвітню школу І-Ш ступенів відвідувало 120 учнів :

1-4 класи -- 47 учні;

5-9 класи -- 63 учнів;

10-11 класи -- 10 учнів.

У навчальному закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2016/2017 навчальний рік розпочався 1 вересня святом - День знань.

Школа працювала за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальні заняття було організовано за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 23 грудня, II семестр - з 16 січня по 26 травня.

Впродовж навчального року учні мали канікули: осінні з 31 жовтня по 4 листопада, зимові з 26 грудня по 13 січня, весняні з 27 по 31 березня.

Згідно режиму роботи школи, затвердженого директором закладу, погодженого з виконуючим обов’язки начальника управління Держпродспоживслужби в Старкостянтинівському районі, робочий день розпочинається о 8.45 ранковою зарядкою, початок занять о 9.00, закінчення занять о 14.40. Між уроками є перерви, малі — по 10 хвилин, після 3,4 уроків — великі перерви тривалістю по 20 хвилин. Тривалість уроків у І класі — 35 хвилин, у 2-4 класах — 40 хвилин, у 5-11 класах — 45 хвилин.

На початку навчального року було затверджено навчальний план, згідно якого школа працювала за універсальним профілем (10 клас,11 клас), Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для розвитку системи викладання іноземних мов учні 1-11 класів вивчали англійську мову, а учні 7,8 класів вивчали дві іноземні мови – англійську та німецьку, 9 клас – вивчав російську мову.

Для учнів 2-4 класів організовано роботу ГПД – вихователь Валькова Т.П..

Впродовж поточного року у школі здійснювалась профорієнтаційна робота з учнями: проводилась роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, формування шкільної мережі.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 13 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, наказу МОН України від 20.10.2016 року № 1272 „ Про проведення ДПА учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році” із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 року № 1696 «Про внесення змін до наказу МОН України від 20 жовтня 2016 року №1272», листа МОН України від 13.03.2017 року №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навальному році» у 4, 9, 11 класах проведено державну підсумкову атестацію.

Загалом колектив школи якісно підготувався до проведення ДПА. Вчителі у відповідні терміни подали матеріали ДПА. Державна підсумкова атестація починалася вчасно, згідно розкладу, у визначений час.

Учні 4 класу з 11 по 18 травня склали ДПА з математики, української мови та літературного читання. Всі четвертокласники 100% пройшли ДПА з трьох предметів.

Аналіз проведених контрольних робіт показав, що випускники початкової школи в основному підтверджують свої знання, набуті протягом навчального року, мають належний рівень знань, умінь та навичок.

ДПА для учнів 9 класу пройшла з 30 травня по 9 червня 2017 року з трьох предметів: української мови (диктант), правознавство (тестові завдання) та математики (інтегрована контрольна робота з алгебри та геометрії).

Під час перевірки якості письмових робіт слід відзначити, що учні дотримувались вимог оформлення письмових робіт, єдиного мовного режиму. Державна підсумкова атестація у І та ІІ ступенях пройшла без зауважень, заяв до апеляційної комісії.

Звільнених від ДПА за станом здоров’я не було.

Участь учнів у пробному й основній сесії ЗНО-2017 року було організовано відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Учні 11 класу складали ДПА у формі ЗНО з української мови - 23 травня, з російської мови /Рокоман К., Прокопович Д. / - 06червня, з математики /Бондарчук Ю., Оначенко О., Лаган В., Власов В./ - 31 травня, з історії України - 2 червня, з географії /Рокоман К., Михальчук П., Лаган В.) – 12 червня, англійська мова /Бондарчук Ю., Власов В., Онченко О./

У наступному році необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у ЗНО, ДПА, підвищення середнього балу атестатів випускників школи.

Свідоцтво про базову зальну середню освіту звичайного зразка 16 випускникам 9 класу вручено 10 червня 2017 року. З них, згідно поданих заяв батьків, переведено до 10 класу 8 чоловік, випущено зі школи 8 чоловік.

Атестати про повну загальну середню освіту буде вручено випускникам 11 класу в кількості 7 чоловік 24 червня 2017 року.

У 2016-2017 навчальному році за рішенням педагогічної ради для учнів 1-4, 5-8, 10 класів проводились навчальні екскурсії та навчальна практика.

На кінець 2016-2017 навчального року зменшився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні. Це вказує на низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року, недостатню роботу з обдарованими учнями.

За підсумками поточного навчального року лише 4 учні 1-10 класів нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях.

Проте, є і певні результати. Серед найвагоміших із них слід відзначити, що учні школи на ІІ етапі (районному) Всеукраїнських учнівських олімпіад посіли призові місця, а саме:

Заблоцька Марина , учениця 10 класу І місце з технологій (районний етап,), ІІІ місце на обласному етапі з технологій (вчитель Гавадзюк А.Й.)

Берчук Анна – учениця 10 класу, з географії І місце районний етап , ІІІ місце – обласний етап з технологій (вчитель Мельник Ю.М..), І місце з фізики (вчитель Соколовський А.С.), І місце з економіки (вчитель Степанюк В.В.), І місце з астрономії (вчитель Соколовський А.С.),

Бондарчук Юля – учениця 11 класу, з фізики І місце (Соколовський А.С.), з екології ІІІ місце (вчитель Рокоман Н.М.), з математики ІІІ місце (вчитель Кубич Н.О.)

Шевчук С. – учень 9 класу, з географії І місце, з англійської мови ІІІ місце (вчитель Долян М.М.), з біології ІІІ місце (вчитель Рокоман Н.М.,

- Прокопович Д. учениця 11 класу ІІ місце з астрономії,

- Лаган В. учень 11 класу І місце з інформаційних технологій

Яцишина Д. – учениця 9 класу ІІ місце з біології (вчитель Рокоман Н.М.). ІІІ місце з фізики (вчитель Соколовський А.С.).

Антонюкова М. – учениця класу ІІІ м. з трудового навчання на районному рівні.

Бондарчук Юлія учениця 11 класу ІІІ м. з конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт з малої академії.

На основі аналізу внеску педагогів щодо кількості переможців у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, слід відмітити роботу вчителів: Соколовськаого А.С., вчителя фізики, інформатики, астрономії, Рокоман Н.М.- вчителя біології та екології, Кубич Н.О. - вчителя математики, Мельника Ю.М. - вчителя географії, Гавадзюк А.Й. - вчителя трудового навчання, Долян М.М. – вчителя англійської мови.

На жаль, з інших предметів інваріантної складової навчального плану наші учні призових місць не здобули і кількість переможців у порівняннім з попереднім навчальним роком зменшилась.

Що свідчить про недостатній рівень роботи з розвитку здібностей та інтересів, індивідуальної роботи з учнями з даних дисциплін. У 2017-2018 навчальному році заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Рокоман Н.М. слід сконцентрувати увагу на організації роботи з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів та особисту відповідальність за її стан.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей учнівської молоді, спонукання її до самостійної пошукової діяльності, збагачення емоційної сфери учнів, їх творчих можливостей у навчальному закладі протягом 2016 – 2017 навчального року проводилася робота з обдарованими школярами. Так, до роботи у шкільному науковому товаристві «Калейдоскоп» залучено 7 учні, які є кандидатами та членами МАН . Бондарчук Юлія, учениця 11 класу була учасником ІІ (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту учнівських науково – дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Її наукова робота з української мови та літератури посіла ІІІ місце, науковий керівник вчитель української мови та літератури Онофрійчук К.А.

У 2016-2017 навчальному році учні школи були учасниками різноманітних конкурсів та змагань і мають ряд перемог, а саме:

ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика – учениця 6 класу Катревич Діана посіла IІІ місце на районному етапі (вчитель Лукашук Н.М.).

– учениця 11 класу Рокоман К. ІІІ місце на обласному конкурсі юних журналістів (вчитель Онофрійчук К.А.),

- учениця 10 класу Заблоцька М., ІІ місце Всеукраїнський конкурс учнівської творчості.

Районний конкурс на кращий твір та малюнок на тему «Людина і ліс»- учениця 3 класу Нагорна Анастасія посіла І місце в номінації «Кращий малюнок» (вчитель Якимовська І.М.). Переможець конкурсу нагороджений цінним подарунком.

У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» учениця 7 класу Антонюкова Ліля зайняла ІІ місце (вчитель Ключка Л.І..) та нагороджена Почесною грамотою.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс МАН-Юніор. Ерудит - номінація «Історик. Юніор. Ерудит» - 4 учасників, з них: сертифікати І ступеня (вчитель Главацька О.Л.). Номінація «Еколог. Юнір. Ерудит.» - 2 учасники: з них сертифікат І ступеня (вчитель Рокоман Н.М.)

VIII Всеукраїнська українознавча гра «Патріот - 2017» - 18 учасників, із них: дипломом ІІІ ступеня 7, дипломами ІІ ступеня -5, диплом І ступеня -6учнів. Також учні школи ще брали участь в інших інтерактивних конкурсах.

Районний фестиваль естрадної пісні та читців. Номінація «Естрадна пісня» — диплом І ступеня Валькова Юлія (керівник Ростикус С.В.); Миколюк Вікторія диплом ІІ ступеня (керівник Ростикус С.В.)

Районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»: номінація «Конкурс плакатів» - І місце; в номінації «Літературно-музично-спортивна міні-композиція» - команда «Титани» посіла І місце (керівник Ручківська Н.П.., Бондарчук Н.М..

У районному фестивалі театральних, лялькових, фольклорних колективів та оркестрів — ляльковий театр початкових класів «Подолянчики» стала переможцем театрального жанру (керівник Валькова Т.П..), а танцювальний колектив народного танцю 7-11 класів — стали переможцями районного етапу та захищали честь району на обласному конкурсі народного танцю «Вихиляс» (керівники Бондарчук Н.М., Ручківська Н.П.).

Збірна команда учнів 5-7, 9,10 класів здобула ІІ місце в районному етапі обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт - 2017».(керівник Ручківська Н.П.).

Учні школи також брали участь в районних змаганнях з легкої атлетики.

Оначенко Олександр (11 клас) на районних змаганнях з кульової стрільби серед допризовної молоді посів І місце (керівник Ручкіська Н.П.)

Відповідно до Концепції загальної середньої освіти, затвердженої Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України№12/5-2 від 22.11.2001 року, освіта ХХІ століття — це освіта для людини, її стрижень — розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Саме на реалізацію цих завдань була направлена виховна система навчального закладу. Вона створена на основі Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», розробленої інститутом інноваційних технологій академії педагогічних наук України Міністерства освіти і науки України. Її основою є такі пріоритетні напрямки:

— ціннісне ставлення до себе, до сім’ї, родини, людей, до праці, до природи, до мистецтва;

— ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Безперечно, що успіх виховного процесу залежить від взаємовідносин між педагогом та учнями, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства. Учитель і учні — рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу. А тому план виховної роботи школи, виховні плани класних керівників, план роботи заступника директора школи, органів учнівського самоврядування (республіка„ТЕМП”) становлять єдину систему виховної діяльності навчального закладу. З метою забезпечення функціонування цієї системи у школі проходили традиційні свята, конкурси, тижні, декади, місячники, розважальні вечори, інтелектуальні ігри та інші виховні заходи згідно рекомендацій районного Центру дитячої творчості. Учні школи брали участь у багатьох районних заходах.

Традиційно учні школи були учасниками у проведенні місячників, а саме: «Увага! Діти на дорозі!», оборонно-масової та військово – патріотичної роботи, безпеки використання газу у побуті, протипожежної безпеки та акцій: „Шкідливим звичкам – молодіжне НІ!”, «Толерантність врятує світ», „Озеленення країни — спадщина для майбутніх поколінь”, «Зігріємо руки старечі», «Подаруй книгу дітям Донбасу», «Блаженніше давати, ніж брати»(допомога онкохворим дітям), «Посади жолудь – виплекай ліс!», «Назустріч мрії» «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Ехо Перемоги», «Шляхами подвигу і слави», «Маки пам’яті» та інших. Було проведено також декаду правових знань, Шевченківський тиждень, День партизанської слави, День європейської спадщини, День українського козацтва та захисника України, День визволення України від німецько-фашистських загарбників, День памяті жертв голодоморів, День Гідності та Свободи, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День спільних дій в інтересах дітей, День Збройних Сил України, День святого Миколая, День пам’яті героїв Крут, День Соборності України, День святого Валентина, День птахів, День здоров’я, День довкілля, Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни, День Європи, Міжнародний день сім’ї, Міжнародний день рідної мови, флешмобах «Тризуб - це Україна», «Одягни вишиванку – підтвердь свій генетичний код»

Сьогодні в школярів необхідно виховувати глибокі почуття патріотизму, національної самосвідомості, етнічної та загальнолюдської гідності, морально-психологічні та духовні якості захисника Батьківщини, забезпечувати високий рівень загальної культури та опанування, народних знань (народної астрономії, народної медицини, астрології, народної естетики, моралі, мистецтв).

Для виконання цих завдань діяла в школі гра «Джура»(«Сокіл»), керівник Ручкіська Н.П. Члени команди брали участь в районних змаганнях «Джура».

Керівництво республікою «ТЕМП» здійснювала парламент на чолі з лідером учнівського самоврядування Бондарчук Юлією. Республіка має своє Положення, права і обов’язки, вимоги, центри та своїх міністрів. Кожен центр працює за своїм планом. Про свою діяльність кожен центр періодично звітувала на загальношкільних лінійках. Вона брала участь в організації позаурочної діяльності, спортивних ігор та змагань, дозвілля на перервах, здійснювала контроль за дисципліною та організовувала чергування по школі, пропагувала здоровий спосіб життя, проводила конкурси, контролювала відвідування уроків учнями школи, брала участь у проекті районної ради старшокласників «Лідер» Книга Пам’яті та Звитяги. Ученицю 10 класу Валькову Юлію вибрано районним лідером учнівського самоврядування.

Роботу учнівського самоврядування можна назвати задовільною.

Важливим напрямом у виховній діяльності молоді є волонтерський рух. Волонтерство — це добровільна і доброчинна діяльність. Ефективно діяв волонтерський осередок під назвою „Милосердя”, голова загону – учениця 10 класу – Берчук Анна. Його члени були активними учасниками акцій « Зігріємо руки старечі», «Радість людям», «Допоможи ветерану», що проводяться з метою надання допомоги ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни , людям похилого віку, благодійних акцій на підтримку воїнів АТО «Зігрій солдата», «Допоможи пораненому», «Лист солдату», «Браслет нескорених», «Великодній кошик воїнам АТО» та екологічних «Чисте подвір’я школи», «Подаруй домівку птахам», «Посади дерево» та інших з метою охорони природи, очищення та благоустрою занедбаних джерел, струмків, лісів, а також заходи просвітницької діяльності щодо утвердження правомірної поведінки та здорового способу життя.

Протягом 2016-2017 навчального року у школі функціонувала мережа гуртків та клубів за інтересами:

ü туристсько – краєзнавчий - керівник Мельник Ю.М.;

ü екологічний : «Юний еколог» - керівник Рокоман Н.М.;

ü мовознавчий — керівник Онофрійчук К.А.

ü «English» — керівник Крикончук А.В.;

ü євроклуб «Вікно в Європу» — керівник Крикончук А.В. ;

ü спортивний – керівник Ручківська Н.П.;

ü художньо-естетичні «В’язання» - керівник Кубич Н.О.,

ü «Планета здоров’я» - керівник Сидорчук Л.А.,

ü ДПЮ – керівник Бондарчук Н.М.,

ü ЮІР — керівник Бондарчук Н.М.

Загалом виховна робота школи ще потребує великих зусиль для доопрацювання окремих завдань. Зокрема, голові методоб’єднання класних керівників Онофрійчук К.А. слід більше уваги приділяти роботі з класними керівниками.

Адміністрацією закладу приділялася увага соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я учнів та працівників школи. Створювався сприятливий мікроклімат в класах, проведений загальний медичний огляд учнів, діти, позбавлені батьківського піклування пройшли поглиблений медичний огляд двічі на рік, всі працівники школи, за результатами медичного огляду, допущені до роботи.

Проведено у кінці серпня та на початку січня обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій та складено акти.

Кількість дітей соціально – вразливих категорій становить 98 , в тому числі: діти, позбавлені батьківського піклування —0, діти - інваліди —2, діти з малозабезпечених сімей — 7 , діти з багатодітних сімей —45, діти з неповних сімей — 33, діти, батьки яких є учасниками бойових дій — 11. Маємо 32 обдарованих і талановитих учнів.

У 2017 році в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку „Калинівка” у І та ІІ зміну відпочиватили 11 дітей з них: 10 дітей з багатодітних сімей, а саме: Федорова Анастасія (7 клас), Федоров Ігор (8 клас), Федоров Володимир (4 клас), Нараєвська Альона (9 клас), Валькова Юля (9 клас), Василевська Вікторія (8 клас), Буднік Катерина (5 клас), Мельничук Денис (3 клас), Гайченя Ігор (7 клас), Гайченя Олександр (9 клас), Герасімчук Ольга (9 клас), Гризовська Марія (9 клас), Гризовський Євген (7 клас), Петришина Олесандра (5 клас) за кошти районного та сільського бюджету;.

Учениці 5 класу Мельник Дар’я та Пазич Вероніка отримали можливість відпочити у МДЦ «Молода гвардія» як переможці Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», керівник Гавадзюк А.Й.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу навчанню та вихованню учнів.

Робота з батьками в 2016-2017 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, грудень, березень, травень), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядалось ряд питань, зокрема:

- попередження дитячого травматизму, насильства серед неповнолітніх;

- виконання Законів України «Про загальну середню освіту»;

- дозвілля дітей в позаурочний час;

- підготовка до ДПА, ЗНО;

- літній відпочинок учнів, тощо.

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2016-2017 навчальному році, практичний психолог Сидорчук Л.А. проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялась учням, що перебувають у групі ризику, як такі, що схильні до правопорушень.

Психологом школи проводились дослідження рівня готовності до навчання серед дошкільників з них, 4 - дитини високого рівня, 7 - середнього; рівня сформованості знань і вмінь учнів.

З метою попередження виникнення дезадаптованості учнів проведено обстеження серед учнів 1, 5 класів.

Серед учнів 1 класу на початок року не адаптованих до навчання учнів не було.

Приділялась увага роботі з педколективом, зокрема, виступи на педрадах, зокрема, «Про особливості адаптації учнів 1 класу до шкільного життя».

Постійно проводилась робота з батьками (бесіди, лекції, консультації).

У результаті проведених заходів спостерігались позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі.

Центральною фігурою у навчально-виховному процесі є, звичайно, вчитель. Саме від того, яким він є, залежить результативність його роботи. У 2016-2017 навчальному році школа була повністю забезпечена кадрами. Якісний склад педагогічних працівників такий :

за віком :

20-30 років — 1

30-40 років — 10

40-50 років — 10

50-60 років — 0

понад 60 — 0

за педагогічним стажем :

до 3 років — 0

до 8 років — 2

до 13 років —2

до 18 років — 5

понад 18 років — 12

за категоріями :

спеціалістів вищої категорії — 8

спеціалістів І категорії —7

спеціалістів ІІ категорії —2

спеціалістів — 4

за званнями : старших вчителів — 7

вчителів-методистів—0

Середній вік колективу — 40-50 років.

Предмети навчального плану читались в основному фахівцями, крім основ здоров’я, Захисту Вітчизни. Дирекція школи здійснювала контроль за навчально-виховним процесом: чергування учнів та вчителів по школі, відвідування навчальних занять учнями, режимом роботи навчального закладу, харчуванням, санітарно-гігієнічними вимогами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів і т. д.

Відповідно до навчальних програм, затверджених МОН України, вчителями - предметниками, до початку навчальних занять та згідно розкладу, складено календарно-тематичні плани, які було погоджено із заступником директора закладу з навчально - виховної роботи і затверджено директором.

Оцінювання навчальних досягнень учнів школи здійснювалось за критеріями оцінювання по 12-ти бальній системі. Учні 1 класу оцінюються в кінці навчального року вербально, учні 2 класу — І семестр – вербально, ІІ семестр – за 12-бальною шкалою. Оцінювання учнів 3-11 класів здійснюється згідно норм оцінювання навчальних досягнень учнів. Проведено поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання. Оцінювались також контрольні, практичні, лабораторні роботи, відповідні бали були виставлені на сторінку обліку навчальних досягнень учнів у класних журналах у відповідні терміни.

Однією з найважливіших ділянок роботи всього педагогічного колективу і кожного вчителя зокрема є ведення шкільної документації. В перелік шкільної документації входять книги наказів, класні журнали, плани роботи кабінетів, плани самоосвіти, робочі зошити, зошити для лабораторних, практичних та контрольних робіт, учнівські щоденники, поурочні плани-конспекти, плани виховної роботи класних керівників, інструкції з охорони праці та журнали реєстрації інструктажів. Вся шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. У школі проводиться також робота по дотриманню вимог єдиного мовного режиму.

Методичний супровід навчально-виховного процесу включає в себе забезпеченість навчального закладу навчальними програмами, підручниками, посібниками, методичною та науковою літературою, періодичною педагогічною пресою, нормативно-правовими документами. Вчителі школи повністю забезпечені навчальними програмами з усіх предметів, в недостатній кількості є підручники та посібники. Що стосується методичної літератури, то вчителі традиційно купують її за власні кошти.

У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями навчальних занять. Кожного дня черговий вчитель та чергові учні після першого уроку перевіряли відвідування учнями школи та відсутніх вносили у спеціальний журнал обліку відвідування учнями школи. На нарадах при директорові класні керівники 1 -11 класів звітували про стан відвідування учнями школи та про наявність довідок від лікаря або пояснюючих записок від батьків. В кінці кожного семестру та по закінченню навчального року заступником директора з навчально - виховної роботи складена загальна відомість відвідування учнями школи навчальних занять.

Колективу школи протягом минулого навчального року вдалося повністю розв’язати питання навчальної частини, а саме: всі години навчальних програм з предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану вичитано, виконано необхідну кількість контрольних, лабораторних, практичних робіт, проведені години розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, літератури рідного краю за рахунок вичитки навчального матеріалу 5, 6, 7 уроками .

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани.

Згідно планів у 2016-2017 навчальному році адміністрацією школи проводились перевірки ведення ділової документації в школі. Здійснено перевірки стану викладання предметів: математики, економіка, фізика, інформатика, астрономія, зарубіжна література, трудове навчання та інформатика в 2 класі. Проведено персональний контроль учителів, які атестуються та інших категорій учителів.

Систематично контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення зошитів, щоденників, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслуховувались на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові.

Управлінські рішення приймались доцільно та оперативно відповідно до наказів та розпоряджень управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА. Дирекція школи протягом минулого навчального року співпрацювала з органами місцевого самоврядування, батьківським комітетом, учнівським самоврядуванням.

Протягом минулого навчального року адміністрація школи проводила виробничі наради, наради при директорові, наради при заступникові директора, методичні оперативки та співбесіди з окремими вчителями щодо питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання ними нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу підвищити кваліфікаційний рівень кадрів.

У 2016-2017 навчальному році методичну роботу було спрямовано на підвищення рівня компетентності вчителів, удосконалення фахової майстерності, надання практичної допомоги педагогам, проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та на реалізацію основних положень Національної стратегії освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, департаменту освіти Хмельницької ОДА та відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації.

Методична робота з педагогічними працівникми протягом минулого року проводилась за індивідуальими та груповими формами. За окремими планами працювали педагогічна, методична ради, методичні об’єднання вчителів початкових класів та вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників. Проводились інструктивно-методичні наради, семінари, самоосвіта. Вчителі школи брали участь у районних методичних заходах: конференціях, семінарах, засіданнях творчих груп, тощо.

Впродовж 2016-2017 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти вчителі, а саме: Соколовський А.С. — вчитель фізики, інформатики, астрономії та природознавства; Бондарчук Н.М. – вчитель початкових класів; Долян М.М. – вчитель англійської мови, Скора Т.М. – вчитель початкових класів, Степанюк В.В., Кубич Н.. – вчителі математики.

У 2017 році пройшли атестацію такі педагогічні працівники: вчитель математики Степанюк В.В., Кубич Н.О., Соколовська А.С. вчитель зарубіжної літератури, Соколовський А.С. вчитель фізики, інформатики, астрономії, природознавства, Бондарчук Н.М., вчитель початкових класів. Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю закладу дирекція дотримувалась норм управлінської етики, враховувала самооцінку вчителя, оцінки батьків та учнів при формуванні констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, проводилося відкрите голосування з питань рейтингу вчителя серед педагогічних працівників закладу. За результатами атестації: Соколовський А.С. відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старий вчитель». Соколовська А.С. відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель», Бондарчук Н.М. відповідає займаній посаді, встановлено вищу кваліфікаційну категорію, Степанюк В.В. вчитель математики встановлено першу кваліфікаційну категорію, Кубич Н.О., вчитель математики, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

За підсумками обласного конкурсу на кращу модель навчального закладу сільської місцевості колектив школи став лауреатом та нагороджений дипломом ІІІ ступеня Хмельницького ОІППО.

Активізувалась участь учителів школи в обласній виставці педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». Так, за підсумками 2016 року Рокоман Н.М., Мельник Ю.М., Онофрійчук К.А. нагороджені дипломами ІІ ступеня за перемогу в обласному етапі виставки, які працювали у складі творчих груп вчителів району над підготовкою матеріалів на виставку педінновацій .

Проте, у поточному навчальному році у професійних конкурсах педагоги школи участі не брали.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні було організовано проведення відкритих уроків, предметних тижнів та проведено на базі школи районний етап конкурсу «Вчитель року» номінація «Початкові класи», вчитель музичного мистецтва Ростикус С.В. брала участь в конкурсі «Вчитель року» у номінації «Вчитель музики» та стала лаурятом.

Але треба зазначити, що методичний рівень цих уроків у більшості був достатнім та середнім. Учителі не в повній мірі продемонстрували цікаві прийоми та форми роботи. Велика кількість уроків мала традиційну форму організації навчання з використанням інноваційних технологій.

Допомогу педагогічному колективу у підготовці різних заходів як з учнями так і з педагогами та батьками надавала шкільна бібліотека.

Її книжковий фонд становить: підручників для учнів 1-4 класів — 1228 екземплярів, 5-9 класів — 2239 екземплярів, 10-11 класів —1050 екземпляри, а також книги, брошури, журнали.

Протягом робочого дня /три рази на тиждень/ учні мають змогу відвідувати бібліотеку. На даний час бібліотека має періодичні видання: «Подільські вісті», «Долоньки», «», «Життя Старокостянтинівщини», «Шкільний бібліотекар», «Виховна робота в школі». Протягом 2016-2017 навчального року шкільним бібліотекарем Цибульською В.Д. проведено ряд заходів, а саме: тематичні виставки, бібліотечні уроки, інформаційні та просвітницькі години, Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. У жовтні 2016 року бібліотекар Цибульська В.Д. нагороджена Почесною грамото відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА за проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання — важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів».

На сьогоднішній день важливим завданням є покращення матеріально – технічної бази бібліотеки. Необхідним є встановлення комп’ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет.

Діяльність закладу відбувалась в режимі забезпечення функціонування та подальшого розвитку, вдосконалення матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для розвитку особистості та формування здорового способу життя.

Адміністрацією школи здійснювався постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни, дотриманням техніки безпеки учнями та працівниками під час навчально – виховного процесу

Господарча робота школи у 2016-2017 навчальному році була направлена на упорядкування території школи: прибирання приміщень школи, косметичний ремонт, поточний ремонт класів. В школі є навчальні кабінети, які не повною мірою відповідають Положенню „Про навчальні кабінети” та не забезпечені технічним обладнанням, препаратами, пристроями, які необхідні для проведення лабораторних та практичних робіт. Дидактичний матеріал, який є в наявності застарілий, потрібно поновити.

Приміщення закладу повністю відповідає реалізації завдань освітніх програм. У школі створені сприятливі умови для роботи і навчання. В кінці 2016-2017 навчального року розпочалися ремонтні роботи по навчальних класах, кабінетах, коридорах, адміністративних та господарських приміщеннях. За рахунок коштів відділу освіти, молоді та спорту отримано 100 кв. м. керамічної плитки для підлоги, 16 банок фарби емалі (біла, червноно-коричнева, зелена) об’ємом 2,8 л. По соціальній угоді від ТОВ «Енселко-Агро» замінено двоє дверей на металопластикові. Батьки залишаються нашими спонсорами у проведенні косметичних ремонтів. Протягом квітня-травня 2017 року батьками зібрано спонсорські кошти в сумі грн на придбання будівельних матеріалів для проведення косметичного ремонт, які всі використано. Також улаштовано керамічною плиткою фойє школи, за фінансовою підтримкою спонсора Нараєвського С.В. та районної державної адміністрації.

На протязі поточного навчального року було залучено спонсорські кошти:

- ТОВ «Енселко АГРО» на придбання новорічних подарунків усім учням школи та на шкільне приладдя, яке було вручено учням 1 класу 1 вересня 2016 року;

- Підприємство «Подільський бекон» подарувало плазмовий телевізор .;

- ТОВ «Мамин хліб» - подарувало факс,

- партія «За конкретні справи» - новорічні подарунки для учнів 1-4 класів, чайний сервіз та кавоварочну машину.

- районний відділ освіти – – електром’ясорубку.

З метою створення сприятливих умов для навчання та виховання учнів у школі організовано одноразове, повноцінне гаряче харчування дітей відповідно до встановлених норм харчування, для дітей 1-4 класів і пільгових категорій (дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників бойових дій).

У 2016-2017 навчальному році бюджет школи складався з заробітної плати вчителів та техперсоналу і коштів на харчування учнів 1-4 класів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників бойових дій.

Батьківські кошти спрямовані на харчування протягом навчального року. Для 1-4 класів та пільгових категорій продукти харчування отримані через відділ освіти, молоді та спорту РДА . Кошти батьківського фонду було витрачено на придбання: миючих та дезинфікуючих засобів, туалетного паперу, медикаментів, крейди, подарунків до Дня святого Миколая та новорічних ранків, будівельних матеріалів насіння та гербіциди для шкільної НДЗД.

Підвіз вчителів здійснюється ПП Здихальським В.Я. за кошти районного бюджету.

Виходячи з вище зробленого аналізу з метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти та створенню умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення їх культурних і національних освітніх прав визначено такі напрямки і завдання діяльності навчального закладу в 2017-2018 навчальному році:

1. Адміністрації школи працювати над благоустроєм території школи, створенням оптимальних умов для навчання та виховання учнів.

2. Забезпечувати виконання програми «Творча обдарованість», активізувати роботу з обдарованою молоддю, залучати їх до роботи а МАН.

3. Забезпечити належне те якісне впровадження нового Державного стандарту початкової та основної школи.

4. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

5. Сприяти оформленню навчальних кабінетів відповідно до Положення про навчальні кабінети.

6. Зміцнювати та оновлювати матеріально-технічну базу школи.

7. Працювати над підвищенням фахового та професійного рівня педагогічних кадрів, забезпечити якісне викладання предметів в 1-9 класах, орієнтуючись на компетентнісний підхід.

8. Створювати умови для навчання, виховання та гармонійного розвитку кожної дитини як особистості.

9. Забезпечити цілеспрямовану спільну роботу педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

10. Забезпечити викладання навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році у 1-4, 5-9, 10-11 класах відповідно оновлених програм з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

11. Активізувати розробку та впровадження авторських програм, навчальних посібників, дидактичних матеріалів.

12. Забезпечити якісну підготовку до ЗНО та проведення підсумкових оцінювань випускників школи.

13. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей соціально-незахищених категорій.

14. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

15. Продовжувати працювати над реалізацією програми «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

16. Забезпечувати формування й розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гідності, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.

17. Працювати над створенням безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.

18. Забезпечити дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі, покращенням та вітамінізацією харчування.

19. Працювати над зміцненням матеріально – технічної бази школи, ремонт будівлі навчального закладу, облаштування системи опалення.

20. Оновлювати бібліотечні фонди шкільної бібліотеки, забезпеченням всіх учнів підручниками.

21. Працювати над збереженням мережі класів та контингенту учнів.

22. Сприяти охопленню всіх дітей 5-тирічного віку дошкільною освітою.

23. Проводити роботу з батьками 9-тикласників щодо обов’язковості продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти.

24. Активізувати роботу з попередження травматизму, дотримання працівниками ТБ в позаурочний час, правопорушень та злочинності серед підлітків.

25. Працювати над формуванням навичок здорового способу життя, в практичній діяльності застосовувати здоров’язберігаючі технології.

26. Запроваджувати в аврально-виховний процес інноваційні технології, ІКТ.

27. Відповідальному за сайт школи , головам шкільних методичних об’єднань працювати над заповненням інформаційного простору і оновленням інформації шкільного сайту.

28. Вчителям –предметникам активізувати роботу по підготовці учнів до предметних олімпіад, конкурсів, ДПА, ЗНО.

29. Проведенням ремонту фойє школи.

30. Утеплення приміщення будівля школи.

Кiлькiсть переглядiв: 314

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Червень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930